No products in the cart.

Category Archives: Balık unu

Balık unu nedir ? Ne işe yarar ?

Balık unu ;

Ülkemizde balık atıkları başta olmak üzere , genellikle hamsi , çaça , morina, ringa,  gibi balıkların birtakımişlemlerden geçerek (  pişirme, presleme, ayırma ve kurutma gibi ) elde edilen un’dur . Balık unu işlenen balığa göre genellikle %60-77 dolaylarında bir protein miktarına sahiptir . Hamsi balığından elde edilen balık unu diğerler balıklara oranla daha fazla protein ve omega-3 içerir . 

Balık unu katkısız , saf ve organik olup içerisinde bulundurduğu %70-74 protein değeriyle canlıların hızlı bir şekilde büyümesinde önemli etkendir . Tüm canlılarda gelişimi hızlandırdığı ve verimi arttırdığı bilimsel veriler ile sabittir…

Ne işe yarar ;

Balık unu içerisinde bulundurduğu yüksek protein ile canlıların hızlı bir şekilde büyümesinde , bağışıklık sisteminin gelişmesinde ve kullanılan yemlere ilave olarak katılmasıyla yem tasarrufu yapılmasında önemli rol oynar . Balık unu ne işe yarar en iyi şekilde gözlemlemek isteyenler , bir grup canlıyı balık unu ile beslesin diğer grubu da normal gündelik yemleriyle beslesinler . Aradaki farkı 15-20 gün içerisinde daha net göreceklerdir . Balık unu tek başına kullanılması içerisindeki yüksek proteinden dolayı canlılara ağır gelebilir . Bu yüzden kesinlikle yem ya da mamalara ek olarak verilmelidir .

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Balık Unu nedir ?

Balık unu katkısız , saf ve organik olup içerisinde bulundurduğu %70-74 protein değeriyle canlıların hızlı bir şekilde büyümesinde önemli etkendir . Tüm canlılarda gelişimi hızlandırdığı ve verimi arttırdığı bilimsel veriler ile sabittir…

Balık unu genellikle çaça , ringa , morina ve hamsi gibi balıklardan elde edilmektedir . Ülkemizde bu amaçla kullanılan en önemli balık türü hamsidir . Balık unu içerisinde bulundurduğu yüksek miktarda protein ve aminoasitler yanında omega -3 açısından oldukça zengindir. Yüksek sindirilme oranı sayesinde canlıların büyüme ve gelişimi dışında  bağışıklık sisteminin de güçlü olmasında önemli bir rol üstlenir .Bunun yanında faydalı olması, balık ununun maddi olarak ciddi bir şekilde artışına neden olmaktadır. Balık unu, yem olarak kullanıldığında oldukça kaliteli ve yüksek besin içeriği olan bir ham maddedir. Balık ununun maddi olarak pahalı olması nedeniyle genellikle diğer yemlere ek karışım olarak kullanılmaktadır. Balık unu, günümüzde olmasa da önceki zamanlarda bitkilerin yetiştirilmesi için gübre olarak kullanılmıştır. Günümüzde de ağaç yetiştiren kişiler tarafından gübre olarak kullanılmaz. Fakat bazı çiçeklerin yetiştirilmesinde gübreye çok ihtiyaç duyulduğu için balık unu kullanılabilir. Balık unu pişirme , presleme , ayırma ve kurutma adımlarıyla üretilmektedir . Pişirme ve presleme işleminden sonra “pres pastası” adı verilen katı kısım kurutuculara gider ve sıvı kısım (su + yağ) ayrılır . 100kg balıktan yaklaşık 20 kg balık unu elde edilir. Balık unu , yem sanayisinde olmazsa olmazların başını çekmektedir . Canlıların gelişiminde aktif rol oynayan çok değerli olan bu ürün insani tüketim için uygun değildir .

Tags: , , , , , , , , , , ,

balık unu besin değerleri

Balık ve yan ürünleri yüzyıllar öncesinden beri hayvan beslemede geniş çapta kullanılmaktadır. Balık unu amino asit bakımından oldukça zengindir. Geçmişte; Büyük Britanya ve Japonya’da balık unu ve balık, gübre olarak kullanılırken, yüksek besin değeri nedeniyle hayvanların ilk beslenmesinde de yerini almıştır. Balık yağı ise; mükemmel bir enerji kaynağı olup, yüksek oranda doymamış yağ asitleri (HUFA) ve esansiyel yağ asitleri (EFA) içerir. Bunun yanında, esansiyel mineraller (Kalsiyum, fosfor, magnezyum ve iz elementler) ve vitaminler (B12, A, D3, kolin, inositol) içerirler. Balık unu daha çok su ürünleri yetiştiriciliği olmak üzere, tavukçuluk ve domuz yetiştiriciliğinde kullanılmaktadır. Balık yağı ise başta su ürünleri yetiştiriciliğinde olmak üzere, az miktarda insan tüketiminde ve endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Balık unu çeşitli balık türlerinden yapılmakta olup, ülkelere göre değişmektedir. Peru hamsiden (Engraulis spp.), Şili hamsi (Engraulis spp.) ve istavritten (Trachurus spp.), Amerika menhaden’den (Brevoortia spp.), Norveç ve İzlanda ringa (Clupea harengus) ve capelin’den (Mallotus villosus), Japonya ve Güney Afrika sardalya’dan (Sardina pilchardus), Kanada ringa’dan (Clupea harengus) balık unu yapmaktadır. Balık unu temiz, bozulmamış, yağı ekstrakte edilmiş yada edilmemiş bütün balık yada balık artıklarının birlikte veya yalnız olarak kurutulup öğütülmesiyle elde edilir. Balık ununun su oranı % 10’dan fazla olmamalı ve tuz oranı %7’yi aşmamalıdır. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü dünya balık unu üretiminin % 34’ünü ve balık yağı üretiminin %74’ünü tüketmektedir. 2010 yılında bu tüketim oranlarının balık ununda %50’ye balık yağında ise %80-100’e çıkması tahmin edilmektedir. 2003 yılında dünya balık unu üretimi 5.402.000 ton olurken, balık yağı üretimi 1.182.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Dünya balık unu üretiminde önde gelen ülkeler Peru, Şili, Çin, Tayland, Amerika, İzlanda, Danimarka, Japonya ve Norveç’tir. Balık yağında ise Peru, Şili, Çin, Tayland, İzlanda, Amerika, Danimarka, Japonya, Norveç, Fas, İspanya ve Türkiye’dir. Türkiye’deki balık unu ve yağı fabrikaları Karadeniz’de hamsi balıkçılığı potansiyeline dayalı olarak kurulmuş ve sadece bu bölgede gelişmiştir. Türkiye’de 1980’li yıllarda su ürünleri üretim miktarındaki artışa bağlı olarak, üretim fazlası su ürünleri ve özellikle de hamsinin, taze tüketim dışında değerlendirilmesi gündeme gelmiş ve bu amaçla sağlanan teşviklerle 1983- 1995 yılları arasında 25 adet balık unu ve yağı fabrikası faaliyette bulunmuştur. 1987-88 av sezonunda yaşanan hamsi krizi sonucu fabrikalar yarı yarıya azalmıştır. Hiç bir dönemde fabrikaların kullanım kapasitesi %25’in üzerine çıkmamıştır ( Paragraf Alıntısı; Önder Yıldırım, Sinop İli Balık Unu-Yağı Fabrikalarının Mevcut Durumu ve Türkiye Balık Unu-Yağı Üretimindeki Yeri, Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der., 18 (2), 197-203, 2006 ).

Peki dünyada bu denli öneme haiz olan balık unu ve balık yağı değerleri nelerdi ?

Hamsi için bu değer ortalama olarak;    Protein (%)  71,1,  Yağ (%)  7,1    Nem (%) 8,5,    Kül (%) 10,5,

Bazı işletmelerin ileri teknoloji yatırımlarıyla (evoparation) protein miktarı %77 değerlerine ulaşabilmektedir.  Aşağıda hamsi ve çaçanın besin değerlerinin karşılaştırılmasını görebilirsiniz.

 

çaçahamsi

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Balık Unu

Balık unu protein içeriği oldukça yüksektir . Diyetlerinde balık unu bulunan hayvanlar güçlü bağışıklık sistemine sahiptir.Türkiye’de balık unu Karadeniz hamsiden üretilmektedir. Karadeniz hamsisi, omega-3 yağ asitleri ve protein açısından zengin küçük bir pelajik balıktır.

Balık unu Türkiye’de ıslak pres yöntemi ile üretilmektedir. Amaç, bu sefer balık hammaddesinin yağ, katı ve su bölümünü ayırmaktır. Türkiye’de balık unu çoğunlukla Karadeniz hamsi ve Avrupa Çaylarından pişirme, presleme, ayırma ve kurutma adımlarıyla üretilmektedir. Pişirme ve presleme işleminden sonra “pres pastası” adı verilen katı kısım kurutuculara gider ve sıvı kısım (su + yağ) ayrılır. Balık yağı ayrıldıktan sonra kalan sıvı kısmı “sızma suyu” olarak adlandırır. Sıyırma suyu besin öğelerinden, özellikle de çözünür proteinlerden zengindir. Yapışkan su düşen film buharlaştırıcılarda konsantre edilir ve kurutulmak üzere preslenmiş kek haline getirilir. Kurutma işleminden sonra, balık unu müşterilere teslim edilmeden önce paketlenir ve iyi koşullarda saklanır. Tüm işlemler HACCP ve GMP + B2 kurallarında yürütülmektedir.

Hammadde tazeliği ve kurutma yöntemleri, balık unu kalitesini belirleyen faktörlerdir. Hammaddeyi tutmak tazeliği korumada çok önemli bir adımdır. Türkiye’de balık tutma yöntemleri nedeniyle, hammadde buzlu hijyenik tanklarla kısa sürede üretim fabrikasına ulaşır ve derhal işlenir.

BALIK UNUNUN HAYVANLARA YARARLARI

Balık unu, dünyada tüm canlıların büyümesi ve gelişimi için kullanılmaktadır . Proteinin besin değeri direkt olarak amino asit kompozisyonu ve yüksek sindirilebilirliği ile ilgilidir.

Yüksek kalitede balık unu optimum gelişim, büyüme ve üreme için dengeli bir miktarda gerekli amino asidi, fosfolipidleri ve yağ asitlerini (örneğin DHA veya dokosaheksaenoik asit ve EPA veya eikosapentaenoik asit) sağlar. Hayvanlar vücutlarında amino asitler yapamazlar. Hayvanın sentezleyemediği amino asitleri, bu nedenle diyetle birlikte verilmelidir. Balık ununun amino asit profili, bu besin maddesini protein takviyesi kadar cazip kılan şeydir. Balık ürünlerinin su ürünleri yetiştiriciliğine getirdiği bazı faydalar listelenmiştir.

 • -Balık unu besin maddeleri, bağışıklık sistemini geliştirerek hastalık direncine yardımcı olur.

  -Balık unu yüksek diyetler, hızlı ve optimum büyüme sağlar, sonuçta besleme maliyetleri azaltılır.

Tags: , , , , , , , , , ,

Balık Yağı Omega – 3

BALIK YAĞI

Balık yağı ağırlıklı olarak insan beslenmesinde ve su ürünleri yetiştiriciliği endüstrilerinde ve kedi-köpek yem maddesi olarak kullanılır.

Balık yağı pişirme, presleme ve santrifüjlerle ayrıştırma ile Karadeniz Hamsiden üretilir. Balık yağı, dünyada eşsiz olan DHA bakımından zengindir.

 

DHA açısından zengin Karadeniz hamsi balık yağı, sürdürülebilir yakalanan Karadeniz hamsisinden (Engraulis encrasicolus) üretilir. Hamsi pelajik bir balık türüdür ve vücudu% 10’a kadar yağ içerir. Balıkçılık mevsimine göre hamsi yağ içeriği değişir.

Karadeniz’in balık yağı omega-3 yağ asitlerinin en iyi kaynağıdır. Karadeniz balık yağı DHA bakımından zengindir. EPA / DHA = 10 / 20’lik sabit bir profile sahiptir.

BALIK YAĞI ÜRETİMİ

Bitkiler kendi karbonhidratlarını, amino asitlerini, yağ asitlerini ve vitaminlerini çevredeki azot, karbondioksit, mineraller ve güneş enerjisinden tedarik edebilir. Bunlar sağlıklı hayvanların büyüme, gelişme ve işlevleri için gereklidir.

İnsanlar ve hayvanlar bitki yetiştirirken, yağ asitlerini enzimler yoluyla Omega-3 ve omega-6 asitleri gibi yüksek oranda doymamış yağ asitlerine metabolize edebilirler.

Balık yağı, uzun zincirli omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. EicosaPentaenoik Asit (EPA 20: 5 n-3) ve DocosaHexaenoik Asit (DHA 22: 6 n-3), iki ana uzun zincirli yüksek oranda doymamış omega-3 yağ asitesidir. Yosunlar tarafından üretildikleri deniz ortamında en çok bulunurlar. Yosunlar zooplankton tarafından yenir. Zooplankton balıklar tarafından yenilir ve bunun sonucu olarak balık yağı EPA ve DHA içerir.

Balık yağı, hamsi, sardalya gibi küçük yağlı pelajik balıklardan üretilir; Yenilebilir balık, morina karaciğeri veya yosun, krill gibi dünyadaki diğer deniz kaynakları. Peru ve Şili, dünyanın en büyük balık yağı üreticisidir. Balık yağı kalitesi, hammaddenin kalitesine ve işlenmesine bağlıdır. Hammadde ne kadar taze olursa, son ürün de o kadar taze olur.

        BALIK YAĞININ HAYVANLARA YARARLARI

Su ürünleri yetiştiriciliği için balık yağı da çok önemlidir. Balık yağı, balıkların hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayacak bağışıklık sistemlerini geliştirir.

 •  
  – İyileştirilmiş bağışıklık.
 • – Hastalığa direnç ve hastalıktan sonra iyileşme.-
  – Daha iyi üreme ,büyüme ve yem dönüşümü sayesinde gelişmiş verimlilik.
 • – Yüksek besin içeriği nedeniyle azalan yem maliyeti.
 • – Yumuşak ve parlak tüyler.
 • – Deri , cilt ve tırnak , mantar problemlerini tedavi eder.
 • – Kemik ve iskelet sistemine olumlu etkileri vardır .
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Balık unu ve Balık yağı Genel olarak hayvanlara yararları ve zararları

Değerli hobiciler , sizlere hayvanlar için protein ve yağ asitlerinin öneminden bahsedeceğiz keyifli vakit geçirmeniz dileğiyle başlıyoruz

* PROTEİN NEDİR ? NE İŞE YARAR ?

-Protein hücre yapısını korur, büyümeyi sağlar, vitaminlerin, hormonların transferine ve kas kütlesinin korunmasına yardımcı olur
-Protein vücut tarafından üretilmediği için dışarıdan alınması gereklidir.
-Tüylerin , tırnakların beslenmesi ve sağlıklı uzaması, dökülen tüylerin yerine yenisinin yapılması için proteinler karaciğerden bu yerlere kan yoluyla ulaştırılır
-Yağ ve karbonhidratlar vücuda enerji sağlayabilir ancak sistemin bu enerjiyi doğru ve dengeli kullanabilmesi için proteine ihtiyaç vardır.

* PROTEİN EKSİKLİĞİNİ NASIL ANLARIM ?

-Halsizlik ve kas kaybından kaynaklanan aşırı kilo kaybı olabilir.
-Amino-asitler iyileşme süreci için gerekli olduğundan protein eksikliğinden iyileşme süreci uzar.

*PROTEİN İÇEREN ÜRÜNLER NELERDİR ?

-Protein açısından zengin bitkisel kaynaklar ; Tahıllar ve soya, mercimek, kuru fasulye, bezelye gibi sebzelerdir.
*Bitkisel protein kaynakları hayvansal olanlar kadar besin değerlerine sahip değildir. Bunun nedeni de amino asit değerleriyle alakalıdır.
-Protein açısından zengin hayvansal kaynaklar olarak ; Balık unu, yumurta, soya unu,krill unu,et- kemik unu sayabiliriz.
*BALIK YAĞI NE İŞE YARAR ?
-Bağışıklık sistemini aşırı derecede güçlendirir
-Büyümeyi ve dokuların güçlenmesini sağlar
-Cilt rengini güzelleştirir , tüylerin daha sağlıklı olmasını sağlar , bakteriyel enfeksiyonlarda mücadeleye katkı sağlar
-Kemik yapısını düzenler , dinamik ve güçlü olmasını sağlar enerji verir

*FAZLA MİKTARDA PROTEİN VE YAĞ TÜKETİMİNİN NE GİBİ ZARARLARI VARDIR?

-Aşırı protein tüketimi vücutta yağ olarak depolanabilir.
-Fazla protein tüketimi özellikle ishal gibi durumlar oluşturabilir
-Karaciğer enzimlerinde artış ve ölümlere varabilecek sonuçlar
-Beslenme eksikliğine neden olur
-Böbrek problemleri. Yüksek protein uzun süreli yapılması böbreklere zarar verir
-E vitamini takviyeleri ile kullanılmamalı.Buğday tohumu yağı, ay çiçek yağı, mısır ve soya gibi bitkisel yağlar E vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu ürünlerde kullanılması vücuda zarar verir
-Eğer balık yağını çok fazla tüketirseniz ve bağışıklık sisteminizde sorun varsa, bağışıklık sistemleri bozuk olan ve yüksek dozda omega-3 yağ asitleri verilen farelerde kolon kanseri gelişmiştir.

*Omega – 3 kaynakları olarak ; Balık yağı , keten tohumu , taze fesleğen , ceviz yağı , soya yağı sayabiliriz.
*Protein kaynakları olarak ; balık unu(%60-77) , yumurta(%13), soya unu(%43-51) ,krill unu(%60-70) , kemik unu(%45-54) sayabiliriz.

Tags: , , , , , , , , , ,
X